De 15 Spørgsmål

De fleste kompulsive skyldnere, svarer “ja” til mindst 8 af de følgende 15 spørgsmål.

 1. Gør din gæld dit personlige liv ulykkeligt?
 2. Afleder presset fra din gæld dig i dit daglige arbejde?
 3. Påvirker din gæld dit gode ry?
 4. Får din gæld dig til at tænke dårligt om dig selv?
 5. Har du nogensinde afgivet falsk information, for at kunne opnå kredit?
 6. Har du nogensinde givet dine kreditorer urealistiske løfter?
 7. Har presset fra dine gældsposter fået dig til at være skødesløs overfor din families velfærd
 8. Frygter du nogensinde, at din arbejdsgiver, familie eller venner, kommer til at kende det fulde omfang af din gæld?
 9. Når du står overfor en svær økonomisk situation, giver udsigten til at kunne låne penge, dig så en overdreven følelse af lettelse?
 10. Giver presset fra din gæld dig problemer med at sove?
 11. Har presset fra din gæld, nogensinde, fået dig til at overveje at drikke dig fuld?
 12. Har du nogensinde lånt penge, uden at tage hensyn til hvilken rente du skulle betale for lånet?
 13. Forventer du sædvanligvis, en negativ respons hvis du bliver kredit vurderet ?
 14. Har du nogensinde lavet en stramt tilrettelagt tilbagebetalingsplan for din gæld, for blot at bryde den under pres?
 15. Retfærddiggør du din gæld, ved at fortælle dig selv at du er bedre end ”andre” mennesker, og så snart du får dit gennembrud, vil du være gældfri på ingen tid?

Hvordan scorede du? Hvis du har svaret ja til 8 eller flere af disse spørgsmål, er der sandsynlighed for, at du har et problem med kompulsiv gældsstiftelse, eller du er godt på vej til at få et. Hvis det forholder sig sådan, kan i dag være et vendepunkt i dit liv

Vi har alle stået ved denne skillevej. Den ene vej, den lette vej, leder dig snedigt videre på vejen til yderligere fortvivlelse, sygdom, økonomisk ruin, og i nogle tilfælde, psykiatriske institutioner, fængsler eller selvmord.
Den anden vej, en mere udfordrende vej, leder dig til selvrespekt, solvens, heling, og en følelse af personlig tilfredshed.  Vi opfordrer dig nu, til at tage det svære første skridt, ind på en mere sikker vej.