De 12 Trin

 1. Vi indrømmede vi var magtesløse overfor gæld, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.
 2. Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv kunne give os vores sunde fornuft tilbage.
 3. Vi besluttede at lægge vores vilje og vort liv over til Guds omsorg, Gud, sådan som vi opfattede Ham.
 4. Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.
 5. Vi indrømmede overfor Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vores fejl.
 6. Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.
 7. Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vores fejl.
 8. Vi lavede en liste over alle de mennesker vi havde gjort fortræd, og var villige til at gøre det godt igen.
 9. Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi derved ikke ville såre dem eller andre.
 10. Vi fortsatte med vores selvransagelse, og når vi havde fejlet indrømmede vi det straks.
 11. Vi søgte gennem bøn og meditation, at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi alene bad om, at få at vide hvad der var Hans vilje med os, og om styrke til at udføre dem.
 12. Når vi, som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe budskabet videre til andre kompulsive skyldnere, og at praktisere disse principper i alt hvad vi foretog os.