De 12 Redskaber

Helbredelse fra kompulsiv gældsstiftelse, begynder når vi stopper med at stifte ny ikke sikret gæld, en dag ad gangen.(usikret gæld, er enhver form for gæld, der ikke stilles sikkerhed for, fx i et hus eller et andet aktiv).  Vi opnår en daglig lindring fra kompulsiv gældsstiftelse, ved at praktisere de Tolv Trin, og ved at anvende følgende redskaber.

 1. MØDER
  Vi går til møder, hvor vi deler vores erfaring, styrke og håb med hinanden. Medmindre vi giver til nykommeren hvad vi har modtaget fra D.A, kan vi ikke beholde det selv.
 2. DAGLIG REGISTRERING
  Vi noterer vores daglige indtægter og udgifter, vedligeholder fortegnelser over vores opsparinger, og over den del af vores gæld vi er færdige med.
 3. SPONSOR
  Vi har fundet det essentielt for vores helbredelse at have en sponsor, og at være en sponsor. En sponsor er en kompulsiv skyldner i helbredelse, der guider os gennem de Tolv trin, og deler hans eller hendes egen erfaring, styrke og helbredelse.
 4. PRESSURE RELIEF GRUPPER OG PRESSURE RELIEF MØDER
  Efter vi har opnået nogen fortrolighed med D.A. programmet, arrangerer vi Pressior relief grupper, som består af os selv, og to andre skyldnere i helbredelse, som ikke har stiftet ny ikke sikret gæld i mindst 90 dage, og som for det meste har mere erfaring med programmet. Gruppen mødes i en serie af Pressior relief møder, for at gennemgå vores finansielle situation. Disse møder resulterer typisk i udarbejdelse af en Spending plan og en handlingsplan.
 5. SPENDING PLAN
  Spending planen sætter vores behov først, og giver os klarhed og balance i vores forbrug. Spendingplanen inkluderer kategorier for indkomst, forbrug, betaling af vores gæld samt opsparing, (som hjælper os til at opbygge kontante reserver, (der dog kan være beskedne) Indkomstplanen hjælper os til at fokusere på at øge vores indkomst. Kategorien for afbetaling af gæld, hjælper os til at lave realistiske afbetalingsordninger, der ikke gør vi må give afkald på vores behov. Opsparinger kan inkludere en ”prudent reserve”, pension, og opsparing til specielle formål.
 6. HANDLINGSPLAN
  Med hjælp fra vores Pressure relief gruppe, laver vi en liste over specifikke handlinger der kan hjælpe med en løsning på vores gæld, hjælpe med at forbedre vores finansielle situation, samt nå vores mål, uden at stifte ny usikret gæld.
 7. THE TELEPHONE AND THE INTERNET
  Vi vedligeholder jævnligt kontakten til andre D.A. medlemmer, ved at bruge telefonen, email og andre former for kommunikation. Vi prioriterer at tale med andre D.A. medlemmer, både før og efter vi tager vanskelige trin i vores helbredelse.
 8. D.A OG A.A LITTERATUR
  Vi studerer litteraturen i Debtors Anonymous og Anonyme Alkoholikere, for at styrke vores forståelse af kompulsiv sygdom og helbredelse fra kompulsiv gældsstiftelse
 9. AWARENESS / BEVIDSTHED
  Vi bevarer bevidstheden om faren ved kompulsiv gældstiftelse, ved at lægge mærke til reklamer fra banker, kreditforeninger samt kreditkort tilbud, og hvordan de påvirker os. Vi forbliver også bevidste om vores personlige økonomi, for på den måde at undgå den uklarhed, der kan lede til kompulsiv gældsstiftelse eller forbrug.
 10. FORRETNINGSMØDER
  Vi deltager I forretningsmøder som bliver holdt månedligt. Mange af os havde skjulte følelser om at, ”forretning” ikke var en del af vores liv, men for andre mere kvalificerede. Deltagelse i at køre vort eget program, lærer os hvordan vores organisation virker, og hjælper os til at blive ansvarlige for vores egen helbredelse.
 11. SERVICE
  Vi laver servicearbejde på alle planer, personligt, ved møder, Intergruppe og World service. Service er essentiel for vores helbredelse. Kun gennem service kan vi give til andre, hvad der så generøst er blevet givet til os.
 12. ANONYMITET
  Vi praktiserer anonymitet, hvilket giver os frihed til at udtrykke os, og sikrer os, at hvad vi siger til møder, eller til andre D.A. medlemmer, til enhver tid er fortroligt.